PROFEKTO VIDEN

Her deler vi viden og giver dig inspiration til hvordan du kan forbedre din organisation inden for udvalgte områder.

01

NY SØGE- OG KVALITETSPLATFORM - PLEJE.DK

02

SELVSTYRENDE TEAMS I HJEMMEPLEJEN03

PROGRESSIONSBASERET STYRING