PROFESSIONEL EFFEKTSKABELSE

PROFEKTO

Har du udfordringer med at skabe forandringer og effekt i din organisation så kan vi hjælpe! Kontakt vores Partnere for en uforpligtende snak...

OVERBLIK

PROFEKTO NYHEDERProfekto åbner www.Pleje.dk


Pleje.dk er Danmarks nye landsdækkende søgeplatform for plejeydelser. Platformen giver ældre borgere og deres pårørende et overblik over, hvem der kan levere plejeydelser i borgerens eget hjem og til hvilken kvalitet. 


Efter flere års arbejde med ældre- og omsorgsområdet i landets kommuner, ønsker Profekto nu at skabe gennemsigtighed på området og synliggøre den kvalitet plejeydelserne leveres med. Vi er drevet af, at det skal være nemt og trygt for borgerne at vælge, hvem de vil modtage plejeydelser fra.


Pleje.dk - Et trygt valg af pleje!


Pleje.dk indsamler og validerer kvalitetsvurderingerne af de leverede plejeydelser i borgernes hjem. Det betyder at ældre borgere og deres pårørende på pleje.dk kan fremsøge, hvem der leverer plejeydelser i landets kommuner og se hvilken kvalitet de enkelte kommuner eller private leverandører leverer deres plejeydelser med. Det er vigtigt for Pleje.dk, at kvalitetsvurderingerne er troværdige, så der sikres et reelt ”Trygt valg af pleje”.   


Hvornår går Pleje.dk i luften? 


Pleje.dk åbnede 1. marts 2024 og alle landets kommuner og private leverandører, der leverer plejeydelser kommer på pleje.dk. Du kan tilmelde dig vores nyhedsmail på www.pleje.dk

Det giver dig en mulighed for at følge med og holde dig orienteret frem mod lanceringen af Pleje.dk"Effektbaserede styringsmodeller i plejen"


Bliv klog på:


  • Hvordan forskellige styringsmodeller understøtter forskellige typer af mål og organisering


  • Hvordan kan I arbejde med en ny styrings- og afregningsmodel, der bedre understøtter sammenhæng og progression hos borgeren


  • Hvordan regner man den ud, når man skifter afregningsmodel
Bliv klogere på hvordan de forskellige økonomiske styringsmodeller virker i praksis, og hvordan I kan arbejde med jeres økonomiske styringsmodel, når I skal nytænke plejen.

Du får adgang til notatet ved at trykke på bjælken neden for."På rette vej til involverende målstyring"Nu deler vi ud af vores viden, om hvordan I kan arbejde med involverende målstyring.

En tilgang der er meget værdifuld, når man skal arbejde med teams, der skal tage et større ansvar.


Du kan blive klogere på hvilke værktøjer og metoder som man kan bruge som leder og i dialogen med teamet. Vi viser dig hvordan I kan gå fra ledelsesinformation til fælles beslutningsinformation, som man kan handle på.


Vi viser dig hvordan I kan opbygge jeres målstyring og hvilke nøgletal, som der kan arbejdes med.

Og så får du konkret inspiration til opbygning af et styringscockpit for faste teams i plejen, så I let kan komme i gang med jeres målstyring

Business case for faste teams i plejenDu kan blive klogere på, hvordan I kan måle om faste teams i plejen kan blive en succes - også økonomisk.  Bliv klog på hvilke 5 trin, der skal til for at få styr investeringer og gevinster.


I planchesættet kan du se hvilke informationer, data og nøgletal, som der skal bruges.

Du kan også finde et ark med nøgletal, så du let kan komme i gang med jeres eget første bud på en samlet business case. Præsentation af målstyring i faste tværfaglige teams

Profekto holdte den 6. oktober oplæg om, hvordan man kan dataunderstøtte og arbejde med målstyring for faste tværfalige teams i plejen.


Oplægget blev holdt ved et arrangement i Skanderborg Kommune for det landsdækkende Cura/Systematic netværk 


Vi håber, at oplægget kan tjene som inspiration til udviklingen af målstyringen for de faste teams og skubbe til en udvikling, hvor mere og mere information går fra at være information til ledelsen til at være beslutningsinformation til medarbejdere og ledere i de faste tværfaglige teams


Hent dokumentet og læs mere her


 Målstyring i plejen

Skab synlighed om data fra dit styringscockpit i de tværfaglige teams


Skal der skabes resultater med faste tværfaglige team, er det vigtigt, at de enkelte teams begynder at arbejde med data.


Profekto anbefaler, at I gennemfører følgende trin

  • Målsætning - Oversæt jeres målsætning til konkrete mål i et styringscockpit
  • Kompetenceudvikling - Uddan medarbejdere og ledere i målstyring
  • Datafangst - Etablere data til styringscockpittet
  • Eksekvering - Gennemfør de fem beskrevne indsatsområder i faktaarket om målstyring


Læs faktakarket på vores temaside om faste selvstyrende teams i plejen


 Sådan udarbejder du en business case for faste teams

Står din kommune i en situation, hvor ældreplejen ikke er bæredygtig i det lange løb og I derfor har behov for en omlægning af plejen?


Hvis det er tilfældet, så har din kommune behov for at få udarbejdet en business case, som giver jer svaret på, hvilken situation som I kommer fra, hvilke mål som I gerne vil opnå og dermed også hvor dyb en omlægning og dermed forandring, som I skal i gang med.


Business casens beregninger viser jer, hvad der skal til for at gevinsterne bliver større end udgifterne.


Profekto har udarbejdet en samlet regnemodel for business cases i faste teams i plejen. Vi holder gerne et møde med jer, hvor vi sammen kan udarbejde et første bud på en business case for jeres projekt.


Det gør vi helt gratis.


Kontakt Christian Braad på 61702063 eller Christian@Profekto.dk


Du kan læse mere om hvordan I kan arbejde med en business case her:

 

OVERBLIK OVER VORES KOMPETENCER OG YDELSER

PROFEKTO´S KERNEYDELSER

PROJEKT, INTERIM & TRANSFORMATIONSLEDELSE

ORGANISATIONSSTRATEGI, DESIGN & STYRING

IT-IMPLEMENTERING & GEVINSTREALISERING